torsdag 28 april 2022

Styra ödekyrkogård

Styra romanska sockenkyrka uppfördes av kalksten under 1100-talet med långhus, kor och absid, men utan torn. I en klockstapel av trä hängde klockorna, bl.a. den ännu bevarade klockan från 1200-talet, en av de äldsta i landet.Den hänger idag i Varv nya kyrkas torn.

Varv och Styra församlingar sammanslogs varvid de gamla kyrkorna revs och den nya kyrkan byggdes i Varv och invigdes 1861. Av den gamla kyrkan är endast några smärre murrester bevarade. På kyrkogården står fem av de gamla gravstenarna kvar, den äldsta från 1619, rest över Erich Arfvidsson och hans hustru Ingeborg Britesdotter.tisdag 5 april 2022

Krokeks kyrkoruin

Var för ett tag sedan på väg hem från Stockholm då jag stannade till vid Krokeks gamla kyrkoruin som ligger en liten bit norr om Norrköping.