fredag 2 december 2016

Där ska dom va!

Jag som anser att husvagnar endast borde få framföras på fyrfiliga vägar, och då bara mellan 01:00 - 03:00, blir så glad av den här synen av en husvagn gömd långt från de allfartsvägar de normalt håller till på och då hindrar trafiken.